Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-11-21 kl. 09:00

Torsdag 2019-11-21 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-11-21 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:27 och motioner
Föredragande: Ingrid Svensson

3. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:28 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:29 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november 2019 kl. 09.00

Bilagor