Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Onsdag 2019-11-27 kl. 08:00

Onsdag 2019-11-27 kl. 08:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-11-27 08:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Information
Statssekreterare Jan-Olof Lind m.fl., Försvarsdepartementet

3. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:28 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november 2019 kl. 09.00

Bilagor