Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Torsdag 2019-11-28 kl. 09:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-11-28 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Justering
Proposition 2019/20:27 och motioner
Föredragande: Ingrid Svensson

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2019/20:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, onsdagen den 4 december 2019

4. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Justering
Proposition 2019/20:29 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2019/20:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, onsdagen den 4 december 2019

6. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Justering
Proposition 2019/20:28 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

7. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2019/20:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära
utbildningsinsatsen i Irak, onsdagen den 4 december 2019

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågorBilagor