Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Torsdag 2019-12-05 kl. 09:00

Torsdag 2019-12-05 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-12-05 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Justering
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2019/20:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, fredagen den 13 december 2019

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

Bilagor