Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottets sammanträde Torsdag 2005-03-03 kl. 09:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista

Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3
Datum och tid: 09:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 OBS! Lokalen

Föredragningslista

1. Föredragning om frivilligorganisationernas arbete med smittade personer
-bitr. verksamhetschefen Jukka Aminoff, Noaks Ark

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden m.m.

4. Granskning av utkast till betänkande USoU1 Globala smittsamma sjukdomar

5. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 1 mars 2005
-Utkast till betänkande USoU1