Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottets sammanträde Torsdag 2005-03-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista

Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4
Datum och tid: 09:30
Plats: Socialutskottets sessionssal RÖ4-50 OBS! Lokalen

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden m.m.

3. Justering av utkast till betänkande 2004/05:USoU1 Globala smittsamma sjukdomar

4. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 3 mars 2005
-Utkast till betänkande USoU1