Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden

2. Höstens preliminära ärende- och sammanträdesplan

3. Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen (SkU2)
Beredning och eventuellt justering
Prop. 2010/11:154
Föredragande: Åkerrén

4. Förslag om beslut om förlängning av beslut 2002/546/EG som innebär att Spanien får bevilja befrielse från eller nedsättningar av AIEM-skatten för vissa produkter som tillverkas på Kanarieöarna
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011)443 slutlig
Beredning och eventuellt beslut
Föredragande: Wallin

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: F.k. justerat protokoll från den 9 juni 2011 + inkomna handlingar
Punkt 2: Preliminär ärende- och sammanträdesplan
Punkt 3: PM och förslag till betänkande 2011/12:SkU2
Punkt 4: PM och förslag till protokollsutdrag