Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10
Datum och tid: 2011-12-13 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 714 slutlig
Beredning och ev. justering
Föredragande: Bergman

4. Förslag till rådets förordning om administrativt samarbete i fråga om punktskatter
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 730 slutlig
Beredning och ev. justering
Föredragande: Åkerrén

5. Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel (SkU5)
Skr. 2010/11:162
Beredning
Föredragande: Åkerrén

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 december 2011 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:9
Punkt 3: Pm (Faktapromemoria skickas elektroniskt senare)
Punkt 4: Pm (Faktapromemoria skickas elektroniskt senare)