Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2012-01-26 kl. 10:00

Torsdag 2012-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12
Datum och tid: 2012-01-26 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-handlingar

4. Vårens preliminära ärendeplan

5. Vissa fastighetstaxeringsfrågor (SkU11)
Beredning och ev. justering
Prop. 2011/12:41
Föredragande: Bergman

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 januari 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:11
Punkt 2: Inkomna handlingar
Punkt 3: se under EU-dokument
Punkt 4: Ärendeplan
Punkt 5: Pm
Punkt 6: Pm; Ett nytt forum för utskottsövergripande forsknings- och framtidsfrågor