Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:13 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13
Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel (SkU5)
Justering
Skr. 2010/11:162
Föredragande: Åkerrén

4. Allmänna motioner om mervärdesskatt (SkU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: Wallin

5. Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: Brynolf

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 februari 2012 kl. 11.00

Bilagor