Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14
Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Återbetalning av vägavgift (SkU9)
Beredning och ev. justering
Prop. 2011/12:43
Föredragande: Åkerrén

4. Allmänna motioner om punktskatter (SkU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: Åkerrén

5. Allmänna motioner om inkomstskatter (SkU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: Berggren

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:13
Punkt 2: Inkomna handlingar
Punkt 3: Pm och förslag till betänkande 2011/12:SkU9
Punkt 4: Motioner och Pm
Punkt 5: Motioner och Pm