Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15
Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Val av vice ordförande

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-handlingar

5. Allmänna motioner om mervärdesskatt (SkU15)
Justering
Föredragande: Wallin

6. Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU17)
Justering
Föredragande: Brynolf

7. Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: Bergman

8. Allmänna motioner om inkomstskatter (SkU13)
Fortsatt beredning
Föredragande: Berggren

9. Granskningsrapport från Riksrevisionen; Klimatrelaterade skatter - vem betalar?
Anmälan
RiR 2012:1
Föredragande: Åkerrén

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Prot. 2011/12:14
Punkt 4: se under EU-dokument
Punkt 5: Förslag till betänkande 2011/12:SkU15
Punkt 6: Förslag till betänkande 2011/12:SkU17
Punkt 7: Motioner och Pm