Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-03-15 kl. 10:00

Torsdag 2012-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16
Datum och tid: 2012-03-15 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Ärende- och sammanträdesplan

4. Allmänna motioner om punktskatter (SkU16)
Justering
Föredragande: Åkerrén

5. Allmänna motioner om inkomstskatter (SkU13)
Justering
Föredragande: Berggren

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 mars 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:15
Punkt 3: Ärende- och sammanträdesplan
Punkt 4: Förslag till betänkande 2011/12:SkU16
Punkt 5: Förslag till betänkande 2011/12:SkU13