Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17
Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SkU10)
Beredning och ev. justering
Proposition 2011/12:78
Föredragande: Brynolf

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 mars 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:16
Punkt 3: Pm