Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:18 Torsdag 2012-03-29 kl. 10:00

Torsdag 2012-03-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18
Datum och tid: 2012-03-29 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 § riksdagsordningen om

a) direktivförslaget KOM(2011) 594 slutlig
om skatt på finansiella transaktioner (FTT)

b) direktivförslaget KOM(2011) 730 slutlig
om administrativt samarbete i fråga om punktskatter
Statssekreterare Hans Lindberg och finansråd Per Classon, Finansdepartementet

2. EU-information
Statssekreterare Hans Lindberg och finansråd Per Classon, Finansdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU14)
Justering
Föredragande: Bergman

6. Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism (SkU4y)
Yttrande till JuU över Regeringens skrivelse 2011/12:73 och motioner
Beredning och ev. justering
Föredragande: Brynolf

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 1: Pm m.m.
Punkt 2: Pm m.m.
Punkt 3: Prot. 2011/12:17
Punkt 5: Förslag till betänkande 2011/12:SkU14
Punkt 6: Pm och förslag till yttrande 2011/12:SkU4y