Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19
Datum och tid: 2012-04-19 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Överklagande av vitesförelägganden i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet (SkU19)
Beredning och ev. justering
Proposition 2011/12:96
Föredragande: Bergman

4. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m. (SkU18)
Beredning och ev. justering
Proposition 2011/12:94
Föredragande: Åkerrén

5. Vissa åtgärder mot illegala vapen (SkU7y)
Fråga om yttrande till JuU
Proposition 2011/12:109 och motioner
Föredragande: Åkerrén

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU5y)
Fråga om yttrande till KU
Regeringens skrivelse 2011/12:75 och motion
Föredragande: Berggren

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:18
Punkt 3: Pm
Punkt 4: Pm och förslag till bet. 2011/12:SkU18
Punkt 5: Pm och motionshäfte
Punkt 6: Pm och utdrag ur motion 2011/12:K10 yrk. 2