Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Tullverket
Generaltulldirektör Therese Mattsson och vikarierande överdirektör Per Nilsson, Tullverket, informerar inför utskottets behandling av budgetpropositionen

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Höstens ärende- och sammanträdesplan

5. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2012 och utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1y och SkU2y))
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: Brynolf, Bergman, Åkerrén, Berggren och Wallin

6. Höständringsbudget för 2011 (SkU3y)
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:2
Föredragande: Brynolf

Bilagor


Punkt 2: Prot. 2011/12:1
Punkt 3: Inkomna handlingar
Punkt 4: Ärende- och sammanträdesplan
Punkt 5: Motionshäfte och PM
Punkt 6: PM
Inkomna EU-dokument