Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-05-08 kl. 12:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 12:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22
Datum och tid: 2012-05-08 12:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. 2012 års ekonomiska vårproposition (SkU6y)
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:100 och motioner
Föredragande: Brynolf, Bergman, Åkerrén och Berggren

4. Årsredovisning för staten 2011
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2011/12:101
Föredragande: Brynolf

5. Redovisning av skatteutgifter (SkU20)
Beredning
Skr. 2011/12:136
Föredragande: Bergman

6. Uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdesskatt
Beslut
Rapporten 2011/12:RFR13
Föredragande: Wallin

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:20
Punkt 3: Motionshäfte, Pm (4 st) skickas per e-post senare
Punkt 4: Pm
Punkt 5: Pm och utdrag ur skr. 136
Punkt 6: 2011/12:RFR13

Veterankaffe i kanslilokalerna, RÖ6, onsdagen den 9 maj
kl. 10-11.

Kammarbehandling onsdagen den 9 maj

SkU18 Nya faktureringsregler för mervärdesskatat m.m. (prop. 94)
SkU19 Överklagande av vitesförelägganden i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet (prop. 96)