Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24
Datum och tid: 2012-06-12 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet

2. EU-frågor om förenklad deklaration av mervärdesskatt på elektroniska tjänster
Överläggning
Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet
KOM(2012) 2 och faktapromemoria 2011/12:FPM112

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. EU-handlingar

6. Redovisning av skatteutgifter 2012 (SkU20)
Justering
Skr. 2011/12:136
Föredragande: Bergman

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 27 september 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Pm från Finansdepartementet sänds med e-post senare
Punkt 2: Pm från Finansdepartementet sänds med e-post senare, KOM(2012) 2 och FPM112
Punkt 3: Prot. 2011/12:23
Punkt 4: Inkomna handlingar
Punkt 5: Förteckning över EU-dokument (länk 2 nedan)
Punkt 6: Förslag till betänkande 2011/12:SkU20