Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-10-20 kl. 09:00

Torsdag 2011-10-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

kl. 09.00

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Skatteförfarandet (SkU3)
Beredning
Prop. 2010/11:165 och motioner
Föredragande: Brynolf

4. Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen (SkU4)
Beredning
Prop. 2010/11:166
Föredragande: Brynolf

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober 2011 kl. 10.00
Information om aktuella EU-frågor samt överläggning i EU-frågorna 1) CCCTB samt 2) Energiskattedirektivet (statssekreterare Hans Lindberg)

kl. 9.30

Kronofogdemyndigheten
Rikskronofogde Eva Liedström Adler, Kronofogdemyndigheten, informerar inför utskottets behandling av budgetpropositionen

kl. 10.00

Skatteverket
Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket, informerar inför utskottets behandling av budgetpropositionen

Bilagor


Punkt 1: prot. 2011/12:2
Punkt 2: Inkomna handlingar
Punkt 3: Motioner och PM