Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:4 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet

2. En gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB)
Överläggning
Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet
KOM(2011) 121 slutlig/2 och faktapromemoria 2010/11:FPM96

3. Översyn av energiskattedirektivet
Överläggning
Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet
KOM(2011) 169 slutlig och faktapromemoria 2010/11:FPM113

4.
Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 november 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Pm från Finansdepartementet 2011-10-21
Punkt 2: Pm från från Finansdepartementet 2011-10-20 och KOM(2011) 121 slutlig/2 (endast elektroniskt) samt ytterligare information
Punkt 3: Pm från Finansdepartementet 2011-10-20 och KOM(2011) 169 slutlig (endast elektroniskt)
Punkt 4: Prot. 2011/12:3
Punkt 5: Inkomna handlingar