Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:5 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Reviderad ärende- och sammanträdesplan

4. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2012 (SkU1y)
Justering av yttrande till FiU
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: Brynolf, Bergman, Åkerrén, Berggren

5. Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU2y)
Justering av yttrande till FiU
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: Brynolf

6. Skatteförfarandet (SkU3)
Justering
Prop. 2010/11:165 och motioner
Föredragande: Brynolf

7. Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen (SkU4)
Justering
Prop. 2010/11:166
Föredragande: Brynolf

8. Skatt på finansiella transaktioner
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 594 slutlig och Faktapromemoria 2011/12:FPM20 samt SEK(2011) 1103 slutlig
Föredragande: Wallin

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 november 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:4
Punkt 2: Inkomna handlingar
Punkt 4: Förslag till yttrande 2011/12:SkU1y
Punkt 5: Förslag till yttrande 2011/12:SkU2y
Punkt 6: Förslag till betänkande 2011/12:SkU3
Punkt 7: Förslag till betänkande 2011/12:SkU4
Punkt 8: Pm, KOM(2011) 594 slutlig och Faktapromemoria 2011/12:FPM20 samt SEK(2011) 1103 slutlig

Information om Lemur (Elektroniska EU-dokument mellan unionen och riksdagen)