Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:7 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 9-54 OBS! Plan 9 i Östra riksdagshuset

Föredragningslista

1. Överläggning om EU:s nya system för egna medel
Statssekreterare Hans Lindblad och statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 november 2011 kl. 10.00 som inleds med information från Finansdepartementet och Skatteverket om det pågående arbetet gällande avancerad skatteplanering särskilt bland företag inom välfärdssektorn

Bilagor


Punkt 1: Pm från Finansdepartementet 2011-11-17
Pm från kansliet