Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Information från Finansdepartementet och Skatteverket om det pågående arbetet gällande avancerad skatteplanering särskilt bland företag inom välfärdssektorn
Statssekreterare Hans Lindberg och generaldirektör Ingemar Hansson

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning samt ändrad beräkning av dröjsmålsavgift i vissa fall (SkU7)
Justering
Prop. 2011/12:15 och motion
Föredragande: Wallin

5. Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag (SkU6)
Justering
Prop. 2011/12:17
Föredragande: Bergman

6. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Justering
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: Åkerrén

7. Förslag till EU:s långtidsbudget (SkU3y)
Beredning
Fråga om yttrande till FiU
Meddelande KOM(2011) 500
Föredragande: Brynolf

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 december 2011 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Skatteverkets PM 2011-03-14 f.k.
Punkt 2: Prot. 2011/12:6 och prot. 2011/12:7
Punkt 3: Inkomna EU-dokument
Punkt 4: Förslag till betänkande 2011/12:SkU7
Punkt 5: Förslag till betänkande 2011/12:SkU6
Punkt 6: Förslag till betänkande 2011/12:SkU1
Punkt 7: Pm