Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2011/12:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9
Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Information från Finansdepartementet om skattefrågor rörande biodrivmedel med anledning av regeringens skr. 2011/12:162 Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel
Ämnesråden Susanne Åkerfelt och Henrik Hammar och departementssekreterare Anna Wallentin

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Reviderad ärendeplan

5. Förslag till EU:s långtidsbudget (SkU3y)
Justering av yttrande till FiU
Meddelande KOM(2011) 500
Föredragande: Brynolf

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 december 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Prot. 2011/12:8
Punkt 4: Reviderad ärendeplan
Punkt 5: Förslag till yttrande 2011/12:SkU3y