Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:14 Onsdag 2012-12-12 kl. 08:00

Onsdag 2012-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14
Datum och tid: 2012-12-12 08:00
Plats: RÖ 4-09

1. EU-information
Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-handlingar

5. Personalliggare för tvätteribranschen (SkU14)
Justering
Prop. 2012/13:34 och motioner
Föredragande: Brynolf

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Preliminärt tisdagen den 22 januari 2013

Bilagor


Punkt 1: Material sänds senare
Punkt 2: Prot. 2012/13:12
Punkt 3: Yrkandesammanställning av motioner från allmänna motionstiden 2012/13
Punkt 4: se under EU-dokument
Punkt 5: Förslag till betänkande 2012/13:SkU14 sänds senare