Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2013-01-17 kl. 10:00

Torsdag 2013-01-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15
Datum och tid: 2013-01-17 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. EU-förslag om fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner (FTT)
Överläggning
Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet
KOM(2012) 631 slutlig

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Vårens ärende- och sammanträdesplan

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Pm Fi2013/181, KOM(2012) 631 slutlig, FPM31, EP om FTT
Punkt 2: Prot. 2012/13:14
Punkt 3: Inkomna handlingar
Punkt 4: Vårens ärende- och sammanträdesplan