Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2013-01-24 kl. 10:00

Torsdag 2013-01-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17
Datum och tid: 2013-01-24 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Tullfrågor
Överläggning
Statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet
KOM(2012) 791 slutlig och KOM(2012) 793 slutlig
Faktapromemoriorna 2011/12:FPM122 och 2012/13:FPM6

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 januari 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 1: Pm från Fi-dep 2013-01-22, KOM(2012) 791 och KOM(2012) 793, FaktaPm 2011/12:FPM122 och 2012/13:FPM6
Punkt 2: Prot. 2012/13:16