Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18
Datum och tid: 2013-01-31 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda (SkU22)
Beredning och ev. justering
Prop. 2012/13:56
Föredragande: Wallin

4. Informationsutbytesavtal med Saint Lucia (SkU23)
Beredning och ev. justering
Prop. 2012/13:57
Föredragande: Brynolf

5. Punktskatter (SkU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: Åkerrén

6. Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: Berggren

7. Inkomstskatt (SkU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: Pyka

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 februari 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt. 1: Prot. 2012/13:17
Punkt 2: Inkomna handlingar
Punkt 3: Pm och förslag till betänkande 2012/13:SkU22
Punkt 4: Pm och förslag till betänkande 2012/13:SkU23
Punkt 5: Motioner och pm
Punkt 6: Motioner och pm
Punkt 7: Motioner och pm