Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:20 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20
Datum och tid: 2013-03-05 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Punktskatter (SkU19)
Justering
Motioner
Föredragande: Åkerrén

4. Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU17)
Justering
Motioner
Föredragande: Berggren

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 mars 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:19
Punkt 2: Inkomna handlingar
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:SkU19
Punkt 4 : Förslag till betänkande 2012/13:SkU17

Övrigt (endast elektroniskt)
33 hinder; utmaningar och möjligheter
Rapport från Öresundskommittén om arbetet med gränshinder