Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-25 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-04-25 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Folkbokföringen i framtiden (SkU25)

Prop. 2012/13:120 och motioner
Beredning
Föredragande: Brynolf

4. Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (SkU32)
Beredning
Prop. 2012/13:129 och motion (motionstiden går ut 23/4)
Föredragande: Åkerrén

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj 2013 kl. 11.00 (OBS! tiden)

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:26
Punkt 2: Inkomna skrivelser
Punkt 3: Pm och motionshäfte
Punkt 4: Pm och motionshäfte