Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Torsdag 2013-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28
Datum och tid: 2013-05-02 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen (SkU24)
Justering
Prop. 2012/13:124
Föredragande: Åkerrén

4. Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (SkU32)
Justering
Prop. 2012/13:129 och motioner
Föredragande: Åkerrén

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU4y)
Justering
Skr. 2012/13:75
Föredragande: Wallin

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:27
Punkt 2: Inkomna handlingar
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:SkU24
Punkt 4: Förslag till betänkande 2012/13:SkU32
Punkt 5: Förslag till yttrande 2012/13:SkU4y