Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29
Datum och tid: 2013-05-14 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-handlingar

4. 2013 års ekonomiska vårproposition (SkU5y)
Beredning
Prop. 2012/13:100 och motioner
Föredragande: Brynolf, Wallin, Åkerrén, Pyka

5. Årsredovisning för staten 2012
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2012/13:101
Föredragande: Brynolf

6. Redovisning av skatteutgifter 2013 (SkU30)
Beredning
Skr. 2012/13:98
Föredragande: Pyka

7. Folkbokföringen i framtiden (SkU25)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:120 och motioner
Föredragande: Brynolf

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2013 kl. 09.00 i sammanträdeslokalen
kl. 10.00-12.00 Öppen utfrågning i förstakammarsalen om svensk bolagsskattebas i en global ekonomi

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:28
Punkt 2: Inkomna handlingar
Punkt 3. se under EU-dokument
Punkt 4: Pm och motionshäfte
Punkt 5: Pm
Punkt 6: Pm
Punkt 7: Prot.utdrag från KrU, utkast till yttrande från JuU delas på bordet den 14/5
Punkt 9: Program inför öppna utfrågningen