Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-05-16 kl. 09:00

Torsdag 2013-05-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30
Datum och tid: 2013-05-16 09:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Folkbokföringen i framtiden (SkU25)
Justering
Prop. 2012/13:120 och motioner
Föredragande: Brynolf

4. Investeraravdrag (SkU31)
Beredning
Prop. 2012/13:134 och motion
Föredragande: Berggren

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2013 kl. 10.00-12.00 - Öppen utfrågning i förstakammarsalen om svensk bolagsskattebas i en global ekonomi. Sammanträdet därefter äger rum torsdagen den 23 maj 2013
kl.10.00. Utskottet besöker Tullverket den 21 maj 2013, se nedan.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:29
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:SkU25 + JuU:s yttr.
Punkt 4: Pm och motion