Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:31 Torsdag 2013-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31
Datum och tid: 2013-05-16 10:00
Plats: Förstakammarsalen

Öppen utfrågning om svensk bolagsskattebas i en global ekonomi


Bilagor


Program
Pm