Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32
Datum och tid: 2013-05-23 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. 2013 års ekonomiska vårproposition (SkU5y)
Justering
Prop. 2012/13:100 och motioner
Föredragande: Brynolf, Wallin, Åkerrén, Pyka

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:30 och prot. 2012/13:31
Punkt 2: Inkomna handlingar
Punkt 3: Förslag till yttrande 2012/13:SkU5y