Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-06-04 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. ROT-avdraget
Information
Finansdepartementet
Finansminister Anders Borg, statssekreterare Mikael Lundholm, kansliråden Peter Österberg och Nils-Fredrik Carlsson

Skatteverket
Överdirektör Helena Dyrssen, rättslig expert Pia Blank Thörnroos och enhetschef Magnus Wallin

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Redovisning av skatteutgifter 2013 (SkU30)
Justering
Skr. 2012/13:98
Föredragande: Pyka

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 juni 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Prot. 2012/13:32
Punkt 3: Inkomna handlingar
Punkt 4: Förslag till betänkande 2012/13:SkU30