Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-06-11 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Förslag om åtgärdspaket mot momsbedrägerier inkl. mekanism för snabba insatser mot momsbedrägeri m.m.
Överläggning
Statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet
KOM(2012) 428

2. Förslag om tillämpning av mervärdesskatteregler om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m.
Överläggning
Statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet
KOM(2012) 763

3. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet

4. Säkerhetsfrågor kring känsliga personuppgifter och skyddade identiteter
Information
Generaldirektör Ingemar Hansson m.fl., Skatteverket

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. EU-handlingar

8. Utvärdering av expertskatten

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 19 september 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Fi2013/2283, 2012/13:FPM3
Punkt 2: Fi2013/2283, 2012/13:FPM45
Punkt 3. Fi2013/2282
Punkt 4: --
Punkt 5: Prot. 2012/13:33
Punkt 7: se under EU-dokument
Punkt 8: Förstudie: Utvärdering av expertskatten