Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:24 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2013/14:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24
Datum och tid: 2014-04-10 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Skatteavtal mellan Sverige och Georgien (SkU25)
Prop. 2013/14:149
Beredning och justering
Föredragande: Brynolf

4. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan (SkU26)
Prop. 2013/14:150
Beredning och justering
Föredragande: Brynolf

5. Informationsutbytesavtal med Qatar (SkU27)
Prop. 2013/14:105
Beredning och justering
Föredragande: Brynolf

6. Informationsutbytesavtal med Liberia (SkU28)
Prop. 2013/14:97
Beredning och justering
Föredragande: Brynolf

7. Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (SkU34)
Prop. 2013/14:178 och motion
Beredning
Föredragande: Brynolf

8. Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (SkU29)
Prop. 2013/14:164
Beredning och justering
Föredragande: Åkerrén

9. Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga (SkU30)
Prop. 2013/14:147
Beredning och ev. justering
Föredragande: Berggren

10. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (SkU32)
Prop. 2013/14:151 och motioner
Beredning
Föredragande: Pyka

11. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU6y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2013/14:75 och motion
Föredragande: Wallin

12. Verksamheten i Europeiska unionen under 2013
Förslag till yttrande 2013/14:SkU7y till utrikesutskottet
Skr. 2013/14:115 och motioner
Föredr. Brynolf

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 april 2014 kl. 11.00

Bilagor