Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2013/14:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26
Datum och tid: 2014-05-06 11:00
Plats: RÖ4-09

1. ESO-rapporten (2014:23) om 3:12-reglernas betydelse för företagandet och sysselsättningen
Information
Annette Alstadsaeter och Altin Vejsiu

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 09.00 i Skandiasalen

Onsdagen den 7 maj 2014 kl. 14.00-16.00 i lokal L4-17
Öppet seminarium: Utvärdering av expertskatten

Kammarbehandling onsdagen den 7 maj 2014
SkU30 Avkastningsskatten (prop. 147)

Kammarbehandling torsdagen den 8 maj 2014
SkU25 Skatteavtal mellan Sverige och Georgien (prop. 149)
SkU26 Skatteavtal mellan Sverige och Japan (prop. 150)
SkU27 Informationsutbytesavtal med Qatar (prop. 105)
SkU28 Informationsutbytesavtal med Liberia (prop. 97)
SkU29 Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (prop. 147)
SkU34 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (prop. 178)

Bilagor