Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:00

Torsdag 2014-05-08 kl. 09:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-05-08 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Öppen utfrågning om höjda punktskatter på alkohol och tobak
Statssekreterare Mikael Lundholm åtföljd av dep.rådet Fredrik Löfstedt, dep.sekr. Paul Elger, Lena Hiort af Ornäs Leijon och Raisa Svensson, , Finansdepartementet, överdirektör Per Nilsson, Tullverket samt Per Hortlund, utredare HUI research

2. EU-information
Statssekreterare Mikael Lundholm, dep.råd Lena Gustafson och Ulf Rehnberg, Finansdepartementet

3. Kommissionens förslag om moms för vouchrar

Överläggning
Statssekreterare Mikael Lundholm, dep.råd Lena Gustafson och Ulf Rehnberg, Finansdepartementet
KOM(2012) 206

4. Kommissionens förslag om ändring i förordning om ömsesidigt bistånd och samarbete rörande tillämpningen av tull- och jordbrukslagstiftningen
Överläggning
Statssekreterare Mikael Lundholm, dep.råd Lena Gustafson och Ulf Rehnberg, Finansdepartementet
KOM(2013) 796

5. Kommissionens förslag om tullrättsliga överträdelser och sanktioner
Överläggning
Statssekreterare Mikael Lundholm, dep.råd Lena Gustafson och Ulf Rehnberg, Finansdepartementet
KOM(2013) 884

6. Justering av protokoll

7. Kanslimeddelanden

8. EU-handlingar

9. 2014 års ekonomiska vårproposition (SkU5y)
Beredning
Prop. 2013/14:100 och motioner
Föredragande: Brynolf, Wallin, Åkerrén, Berggren och Pyka

10. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2013/14:101
Föredragande: Brynolf

11. Redovisning av skatteutgifter 2014 (SkU33)
Beredning
Skr. 2013/14:98 och motion
Föredragande: Pyka

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde


Bilagor