Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-06-26 kl. 08:00

Torsdag 2014-06-26 kl. 08:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-06-26 08:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skatteverket
Information
Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket och Börje Noring, riksexpert/skatterevisor vid Storföretagsskattekontoret i Göteborg

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor


Bilagor