Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Tisdag 2015-04-21 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-04-21 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Kommissionens förslag till rådets beslut om upphävande av sparandedirektivet
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: Brynolf
KOM(2015) 129
FPM 28

4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: Brynolf
KOM(2015) 135 slutlig
FPM läggs ner senare

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU5y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2014/15:75
Föredragande: Andersson

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 11.00

Uppvaktning omedelbart efter dagens sammanträde av Sveriges Redarförening m.fl. angående tonnageskatt
deltagare meddelas senare

Gruppen för uppföljning och utvärdering samanträder omedelbart efter uppvaktningen

Kammarbehandling onsdagen den 22 april 2015

SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring (motioner)
SkU24 Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen (Prop. 2014/15:86)Bilagor