Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-04-28 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Kommissionens förslag till rådets beslut om upphävande av sparandedirektivet
Överläggning
Statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet

2. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
Överläggning
Statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet

3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
Subsidiaritetsprövning. Information och fortsatt behandling
Statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet
Föredragande: Brynolf

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 11.00
Bilagor