Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:30 Torsdag 2015-05-07 kl. 10:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30
Datum och tid: 2015-05-07 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Beskattning av ideella föreningar
Information
Statssekreterare Charlotte Svensson, enhetschef Niklas Ekstrand, ämnesråd Jan Larsson och rättssakkunnig Terese Danielsson, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-dokument

5. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (SkU26)
Subsidiaritetsprövning. Beslut
Föredragande: Brynolf

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00
Bilagor