Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:32 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Vårändringsbudget för 2015 (SkU6y)
Justering
Prop. 2014/15:99 och motioner
Förslag till utskottsinitiativ rörande anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn
Föredragande: Åkerrén, Wallin, Brynolf, Pyka och Andersson

4. 2015 års ekonomiska vårproposition (SkU7y)
Justering
Prop. 2014/15:100 och motioner
Föredragande: Åkerrén, Wallin, Brynolf, Pyka och Andersson

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00

Kammarbehandling onsdagen den 27 maj
SkU27 Lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Kammarbehandling tisdagen den 16 juni
SkU25 Redovisning av skatteutgifter
Bilagor