Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-09-08 kl. 11:00

Tisdag 2015-09-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-09-08 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
Information
Statssekreterare Charlotte Svensson och departementsråd Fredrik Löfstedt, Finansdepartementet
KOM(2015) 135 slutlig
2014/15:FPM30
K(2015) 5224 slutlig - Kommissionen svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2014/15:SkU26 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Information lämnas vid sammanträdetBilagor