Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:1 Tisdag 2015-09-22 kl. 11:00

Tisdag 2015-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1
Datum och tid: 2015-09-22 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
Överläggning
Statssekreterare Charlotte Svensson och departementsråd Fredrik Löfstedt, Finansdepartementet
KOM(2015) 135 slutlig
FPM30
K(2015) 5224 slutlig -- Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2014/15:SkU26 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-dokument

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Tisdagen den 29 september 2015 kl. 11.00Bilagor