Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-09-29 kl. 11:00

Tisdag 2015-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2
Datum och tid: 2015-09-29 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Informationsutbytesavtal med Niue (SkU2)
Beredning och ev. justering
Prop. 2014/15:134
Föredragande: Åkerrén

4. Informationsutbytesavtal med Brunei (SkU3)
Beredning och ev. justering
Prop. 2014/15:133
Föredragande: Åkerrén

5. Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildning av företag (SkU5)
Beredning och ev. justering
Prop. 2014/15:129
Föredragande: Pyka

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 9.30 i sessionssalen RÖ4-09. Därefter fortsätter sammanträdet kl. 10.00 i andrakammarsalen med en öppen utfrågning om Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens framtida verksamhet och regionala närvaro.
Sammanträdet därefter äger rum tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 11.00.Bilagor