Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:20 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20
Datum och tid: 2016-02-23 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. En ny tullag (SkU21)
Justering
Prop. 2015/16:79 och motioner
Föredragande: Åkerrén

4. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2015/16:1898 (M) till näringsutskottet
Föredragande: Pyka

5. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2015/16:2124 (MP) yrkandena 4 och 5 från trafikutskottet
Föredragande: Brynolf

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 februari 2016 kl. 10.00Kammarbehandling onsdagen den 2 mars 2016
SkU16 Inkomstskatt
SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet
SkU21 En ny tullag (prop. 79)

Kammarbehandling onsdagen den 9 mars 2016
SkU18 Punktskatter
SkU19 Mervärdesskatt
SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring

Bilagor